Türkiye’de en sık kaza yaşanan alanda birinci sırayı fabrikalar, ikinci sırayı trafik kazaları alırken, üçüncü sırada yaşam alanımız, evlerimiz, yer almaktadır.

ROSPA kaynaklarına göre her yıl ev kazalarında ortalama 6000 kişi hayatını kaybetmektedir. Ev kazalarında özellikle riskli grup 5 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerdir. En sık gözlemlenen ev kazaları düşmeler iken, ev içinde en sık kaza geçirilen ortam oturma odasıdır. En ciddi kazalar ise mutfak ve merdivenlerde gerçekleşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef kaynaklarına göre ise dünyada her yıl 1 milyon çocuk kazaların yol açtığı yaralanmalar sonucu yaşamını yitirmekte ve bu kazaların büyük bir kısmı evde, yaşam alanımızda gerçekleşmektedir.