Amaçta ; firma çalışanlarının, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda bilgi ve becerilerinin pekiştirilmesi, güncellenmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasıdır.
 
 
Hedef olarak;
    1-Deprem Öncesi Hazırlık Dönemi
    2-Deprem Sırasında- Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
   3-Deprem Sonrasında-Deprem dalgası durduktan sonra yapılması gerekenler hedeflenir.

 

Eğitimlerde son testlerle değerlendirmeler yapılır. Eğitimin değerlendirilmesi aktiviteleri sırasında hem geri bildirimler alınmış, hem de eğitim sonrası dönem için katılımcı taahhüdü sağlanmış olur.

 

Bu eğitimlerden sonra tatbikat yapılır. Sahada deprem ile ilgili risk analizi yapılır. Güvenli yerler tespit edilir. En son tatbik edilir.